Regler & instruktioner

TIDEN ÄR NU (21 augusti) UTE och det går inte längre att delta i tävlingen. Tack till alla poster-fantaster som deltagit! Vi återkommer med spännande nyheter i september!

Come to Sweden Publishing AB arrangerar en affischtävling där vi söker en reseaffisch för Sverige. Tävlingen riktar sig till vem som helst i världen, men i första hand till konstnärer och illustratörer med mera.

Allmänt

Bidragen skickas in senast den 20 augusti 2020 (obs! justerad deadline) klockan 23.59 svensk tid.

Regler:

 • Formatet för affischen ska vara 706 x 1006 mm. Resolution: 300 dpi.
 • Inkludera även en version av affischen i låg resolution (72 dpi).
 • Affischfilen levereras tryckfärdig som pdf- eller tiff-fil (OBS, utan beskärningsmärken) i CMYK-format i färgprofilen FOGRA29.
 • Om affischen väljs ut som en av finalisterna ska deltagaren även skicka in samma affisch i layers med fonterna bifogade i en zip-fil.
 • Om affischen väljs ut bland de tio finalisterna ska deltagaren även skicka in samma affisch som tryckfärdig i formatet 506 x 706 mm och även i layers med fonterna bifogade i en zip-fil. Samma tekniska specifikationer som ovan gäller.
 • Bidragen ska vara osignerade, men en signatur kan tillsättas senare (juryn behandlar bidragen anonymt).
 • Affischen ska ha en titel (tvåspråkig eller antingen på svenska eller engelska).
 • Affischen ska vara illustrerad eller ett collage. Renodlade fotografier godkänns inte.
 • Affischen ska locka till att resa i (eller till) Sverige och den ska innehålla en text som kan ändras till olika språkversioner eller vara flerspråkig. Grundsloganen kan vara kort och gott SVERIGE–SWEDEN. Andra sloganer godkänns också, såsom till exempel Come to Sweden / Res i Sverige, men orden ”Sweden” och/eller ”Sverige” måste förekomma på affischen.
 • Alla verk ska vara nyskapta enkom för denna tävling. All form av plagiat är förbjuden, och samtliga deltagare tar fullt juridiskt ansvar för detta och varje deltagare är juridiskt ansvarigt för att deras verk inte kränker någon annans upphovsrätt. Att delta innebär att deltagaren bekräftar att verket inte gör intrång på tredje parts upphovsrätt.
 • Inga rasistiska eller andra stötande element får förekomma i affischen. Konstnären är juridiskt ansvarig för sitt verk.
 • Endast en affisch per deltagare får delta.
 • Kontakta poster@myswedenposter.com om du har frågor.
 • Deltagaren förbinder sig till att inte sprida eller dela sitt verk före den 24 september 2020 då resultaten publiceras.
 • Resultaten publiceras på cometosweden.se och här på myswedenposter.com.
 • Vinnaren, andraplatstagaren och de som får hedersomnämnanden informeras personligen.
 • Deltagandet i tävlingen innebär ett samtycke till tävlingsvillkoren.

Tävlingsvillkor:

Come to Sweden har rätt (men inte skyldighet) att ställa ut vilket som helst av  finalisterna i eventuella framtida utställningar. Inga separata ersättningar betalas för denna rätt.

De konstnärer vars verk väljs till finalen av juryn förbinder sig till att anpassa sina verk till eventuella övriga mått i fall Come to Sweden så önskar.

Come to Sweden äger ensamrätt att producera nya produkter (så som vykort, stora affischer, träkort, kalendrar etc.) baserade på vilket som helst av finalisterna. Om inte finalisten har blivit kontaktad inom sex månader efter publiceringen av vinnarna (dvs den 24 mars 2021) återgår dock upphovsrätten automatiskt till konstnären.

Om Come to Sweden väljer att producera nya produkter utifrån ett av finalisternas tävlingsbidrag, görs ett separat avtal upp mellan konstnären och Come to Sweden, och en royalty tilldelas konstnären baserat på Come to Sweden standardkontrakt. Detta avtal måste i så fall presenteras för konstnären senast 24 mars 2021. Om inte återgår copyrighten för verket till upphovsrättsinnehavaren.

Tävlingsdeltagare kan erhålla en kopia av standardavtalet i förväg genom att kontakta posters (at) myswedenposter.com

Genom att delta i affischtävlingen MySwedenPoster samtycker deltagaren till att deras konstverk kan, om det når finalen och om Come to Sweden så väljer, användas i enlighet med ovan nämnda standardkontrakt.

Vinnaren, andraplatstagaren och de tre som får hedersomnämnanden avslöjas offentligt den 24 september 2020.

Come to Sweden förbehåller sig rätten att i framtagningen av produkter baserade på tävlingsbidraget (som nått finalen) vid behov modifiera bilden, till exempel då en produkt har andra proportioner än ursprungsverket eller för att göra samma affisch i olika språkversioner. Come to Sweden har även rätt att (efter den 24 september 2020) editera ev. slogan i affischen eller ändra typsnittet.

Personer som kan anses vara närstående till någon eller några medlemmar i juryn är förhindrade att delta.

Come to Sweden har även rätt att använda finalisterna samt övriga verk som omfattas av royalty-kontraktet i sin digitala verksamhet. Strävan är att konstnärens namn uppges i mån av möjlighet och utrymme.

Ytterligare information ges på engelska och svenska via posters (at) myswedenposter.com

Hur vinnarna utses

Kort efter den 20 augusti 2020 sammanträder juryn och utser de affischer som kvalificerar sig för finalen.

Juryns urval kan inte överklagas.

Juryn består av grafiska experter och finsmakare. Vi uppdaterar informationen!

Efter att finalisterna är valda får allmänheten rösta bland finalisterna via vår röstningssida myswedenposter.com. Endast en röst per person. Arrangörerna har rätt att ogiltigförklara röster om missbruk uppdagas.

Finalisterna kan även ställas ut på offentlig plats i augusti-september 2020. Att delta i tävlingen innebär samtycke till att ens verk kan ställas ut för omröstningen utan att separat ersättning utbetalas.

Det verk som erhållit flest godkända röster utses till vinnare. Näst flest röster ger andra plats, och sedan följer tre stycken hedersomnämnande enligt fallande röstetal.

Arrangörerna förbinder sig vid att följa resultatet i den allmänna omröstningen. Förekommer uppenbart missbruk i omröstningen har arrangören möjlighet att förkasta misstänkt falska röster.

Slutresultatet av tävlingen och omröstningen är definitiv och kan inte överklagas.